Tuyển Dụng

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu ứng viên nào muốn phát triển sự nghiệp trong ngành hóa chất cũng có thể nộp hồ sơ ứng tuyển để được ưu tiên trong thời gian gần nhất.