Lơ Đánh Bóng Inox-Bột Nhôm Oxit Nấu Lơ

261

 

  • Bột nhôm oxit  mã hàng A-12-40M, A-42-2 của Indo, CA-50F, CA-5M của Hàn Quốc được dùng để nấu sáp đánh bóng inox. Dựa vào độ mịn, thô của hạt để nấu ra lơ trắng (dùng mã A-12-40M & CA-50F), và nấu lơ xanh (dùng mã A-42-2 & CA-5M).
  • Dòng bột nhôm oxit ngoài nấu lơ, dòng nguyên liệu này là dùng nhôm oxit cao cấp sử dụng vào nhiều ngành khác như: Ngành Sơn, ngành gạch men, gốm, vửa chịu nhiệt…
  • Ngoài nguyên liệu bột nhôm oxit, những nguyên liệu khác để nấu sáp gồm stearic axit, crom oxit, bột CaCO3, bột silica…cũng được bán kèm để hoàn thiện thành phẩm.