Bán Hóa Chất Làm Lơ Đánh Bóng Kim Loại-Aluminum Oxide

+ Tên thương mại: Aluminum Oxide (A-12 & A-42-2)

+ Công thức hóa học: Al2O3

+ Ứng dụng: Aluminum Oxide được nung trơ ở nhiệt độ cao  gọi là Calcined Alumina chuyên dùng làm Sáp (Lơ) đánh bóng  bề mặt kim loại.

– Chuẩn loại: Calcined Alumina (A-42-2): Có độ mịn 4micron,chuyên làm Sáp đánh bóng bề mặt kim loại ở khâu thành phẩm

– Chuẩn loại: Calcined Alumina (A-12): Có độ mịn 45micron,chuyên làm Sáp đánh bóng bề mặt kim loại ở khâu đầu,đánh phá.

+ Bao bì: Đóng bao giấy 25kg

+ Xuất xứ: Nhật Bản

+ Tình trạng hàng: Hàng nhập có sẵn trong kho

+ Thành phần hóa học:

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau