Bán Hóa Chất Ngành Nhựa-Magnesium Hydroxide

+ Tên thương mại: Magnesium Hydroxide

+ Công thức hóa học: Mg(OH)2

+ Ứng dụng: Magnesium Hydroxide được dùng làm nguyên liệu sản xuất phụ gia ngành công nghiệp Nhựa.Trong ngành Nhựa loại nguyên liệu này được dùng cho tính năng kháng cháy.

+ Thành phần hóa học:

Magnesium Hydroxide: Được sản xuất theo phương pháp hóa học:Mg(OH)2>99%,Moisture:<0.55%, MgO:>68.15%, Insoluble in HCL:<0.01,Soluble in HCL:<0.15%,Size particle:45micron,Bulk density:2.36g/cmg/cm3

Magneisum Hydroxide: Được sản xuất theo phương pháp lý học:Mg(OH)2>99%,Moisture:<0.55%, MgO:>68.42%, Insoluble in HCL:<0.01,Soluble in HCL:<0.15%,Size particle:2-5micron,Bulk density:0.36g/cmg/cm3

+ Bao bì: Đóng bao 500kg (size 45micron) và bao 25kg (size 2-5micron)

+ Xuất xứ: Trung Quốc

+ Tình trạng hàng: Nhập giao hàng theo hợp đồng

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau